Giúp tôi cách nào nhận được tiền của tôi

Continuing the discussion from About the Advanced Trade API category:

Làm cách nào giúp tôi, liên hệ với sàn zhenbi ,và giúp tôi nhận lại số tiền ;101800,6600USDT. Của tôi, hiện giờ sàn zhenbi đã lừa tôi, không cho tôi đăng nhập vào hệ thống và tài khoản trên sàn giao dịch và rút tiền, xin giúp tôi, tôi sẽ gửi hoa hồng phần trăm đầy đủ . …?..?..

1 Like

Xin giúp tôi lấy lại số tiền trên sàn zhenbi ,tổng số tiền là 101800,6600USDT, giờ tôi không thể đăng nhập vào tài khoản trên sàn zhenbi ,tôi bị chặn truy cập vào sàn giao dịch zhenbi, xin giúp tôi liên lạc với sàn zhenbi và giúp tôi lấy lại được số tiền đó, tôi sẽ gửi phần trăm hoa hồng đầy đủ.
Uploading: 20221001_053342.jpg…

1 Like